Hướng dẫn thay đổi icon folder // vẫn hiện khi mang sang máy khác

[Tut-56]

Thay đổi icon folder, hay còn gọi là biểu tượng của thư mục nhằm mục đích gì?

Mục đích thì tùy mỗi người thôi. Mình thì trước đây thì làm cho đẹp nhìn đã mắt thôi. Sau là cho tiện làm việc, thao tác nhanh hơn. Đặc biệt với cách làm này, khi bạn copy thư mục vào USB mang sang máy khác sẽ vẫn hiện. Hay bạn nén folder up lên mạng, khi người khác tải về máy tính của họ thì vẫn hiện icon cho folder mà bạn đã thay đổi. Chung quy mình thấy chủ yếu là làm đẹp và một vài lý do sau đây: