Get Direct Link Google Drive

[Tut-54]

Như bạn biết các file được upload lên Google Drive sẽ không hỗ trợ cho ta lấy link trực tiếp, điều này gây bất tiện nếu ta muốn sử dụng Direct link để chèn hình, file nhạc, video, v.v.. vào blog cá nhân, website hay forum.

Với Tool sau, bạn sẽ lấy được link direct từ Google Drive một cách nhanh chóng nhất.

Lưu ý nha: Link cần lấy phải được chia sẻ công khai và nếu nó nằm trong thư mục nào đó thì thư mục đó phải được chia sẻ công khai.


Có 2 kiểu lấy Direct link như sau:


1. Tự động bật link Download khi nhấp chuột vào link

Nghĩa là chỉ cần nhấp chuột vào link download thì ngay lập tức IDM tự động bắt link mà không phải qua trang trung gian nào nữa, điều này thực sự tiện lợi đúng không :)

Ví dụ:
- Link ban đầu:
https://drive.google.com/file/d/0B9Seg0edGWKqNGFISGJOMXBoTkU/view?usp=sharing
- Link sau khi lấy Direct:
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B9Seg0edGWKqNGFISGJOMXBoTkU

2. Link dạng trực tiếp dùng để chèn ảnh, video, file .js, swf, v.v..

Điều này sẽ khá thuận lợi và thật sự hữu ích cho các bạn cần Direct link để chèn hình, video,.. trực tiếp vào website, forum mà trong công cụ Google Drive không có hỗ trợ.

Ví dụ:
- Link ban đầu:
https://drive.google.com/file/d/0B9Seg0edGWKqNGFISGJOMXBoTkU/view?usp=sharing
- Link sau khi lấy Direct:
https://googledrive.com/host/0B9Seg0edGWKqNGFISGJOMXBoTkU
End [Tut-54]
Viết bởi: CTG blog

Post a Comment

FACEBOOK COMMENTS:

BLOGGER COMMENTS:

 
Top