Tool mã hóa code XML
[004] Tool mã code HTML để chèn vào file XML


Tác dụng của tool này là hỗ trợ và giúp bạn mã hóa code HTML để có thể chèn code vào file XML, đơn cử như là chèn code vào theme của Blogger, nếu không mã hóa đi, bạn sẽ bị báo lỗi và không thể lưu các thay đổi lại được.


Ví dụ:
Code cần chèn vào là: <center>
- Thì bạn cần mã hóa thành như sau: &lt;center&gt;
Post a Comment

FACEBOOK COMMENTS:

BLOGGER COMMENTS:

 
Top