Tool mã hóa ký tự
[006] Tool mã hóa và giải mã ký tự thông điệp mật


Kiểu như là gửi thông điệp mật mà chỉ mình bạn biết giải mã mới hiểu được thôi. Cái này thích hợp cho ai thư từ qua lại hay viết lách cá nhân muốn được giữ kín không cho ai biết nè, mà có biết cũng không đọc được đây ^^'

Lưu ý: Bạn có thể nhấp "Mã hóa" nhiều hơn một lần, và khi "Giải mã" cũng phải nhấp lại y chang số lần đó luôn nhé!
Post a Comment

FACEBOOK COMMENTS:

BLOGGER COMMENTS:

 
Top