Sữa lỗi không chèn được mã quảng cáo Google Adsense vào website

[Tut-59]

Đôi khi bạn chèn code vào website, blogger, cụ thể là với blogspot, code chèn vào bị báo lỗi và không thể thực hiện công việc chèn code này vào được, mặc dù code không hề có vẫn đề hay bị lỗi. Cụ thể như sau:

1. Chèn mã quảng cáo của Google Adsen vào website

- Bạn gặp báo lỗi như sau:
›› Attribute name "async" associated with an element type "script" must be followed by the ' = ' character.

Sữa lỗi không chèn được mã quảng cáo Google Adsense, Facebook comment,... vào website


2. Chèn khung Facebook comment vào website

- Lỗi: The reference to entity "version" must end with the ';' delimiter.

Sữa lỗi không chèn được mã quảng cáo Google Adsense, Facebook comment,... vào website


3. Và một số lỗi khác tương tự, khi ta chèn các mã code plug-in từ các website hỗ trợ khác vào website hay blogger của mình.

- Mình không nói rõ nguyên nhân cho từng loại lỗi gặp phải, chỉ tóm lại là ta cứ mã hóa các code này đi và sau đó hãy dán đoạn code đã được mã hóa vào lại website, blogger thì sẽ không bị báo lỗi nữa.

Cách thực hiện

1. Truy cập website hỗ trợ mã hóa code: http://www.blogcrowds.com/

2. Dán code cần mã hóa vào khung, xong bấm chọn nút "Parse" như hình.

Sữa lỗi không chèn được mã quảng cáo Google Adsense, Facebook comment,... vào website


3. Đoạn code đã được mã hóa, bạn hãy copy đoạn code này và mang dán vào website sẽ không bị báo lỗi nữa.

Sữa lỗi không chèn được mã quảng cáo Google Adsense, Facebook comment,... vào website


4. Riêng với mã quảng cáo của Google Adsense, bạn có thể không cần mã hóa, chỉ cần thay thêm ='async' vào sau async là được. Cụ thể:

Sữa lỗi không chèn được mã quảng cáo Google Adsense, Facebook comment,... vào website

End [Tut-59]
Viết bởi: CTG blog

Post a Comment

FACEBOOK COMMENTS:

BLOGGER COMMENTS:

 
Top