Yahoo! Messenger 10 Final
[064] Yahoo! Messenger 11


Yahoo! Messenger là chương trình chat phổ biến tại Việt Nam lẫn thế giới. Tuy nhiên ở trang chủ không cung cấp cho ta bản cài đặt offline mà phải cài đặt qua mạng trực tiếp, và đương nhiên là việc cài đặt như vậy rất lâu nên bản cài đặt offline đã ra đời, tiện lưu giữ và có thể cài đặt bất cứ lúc nào dù cho máy không có kết nối mạng.


(Home page - Trang chủ)

* Yêu cầu: Kết nối internet
* Dung lượng: 18.5MB
* Hỗ trợ: Windows
** Bản tiếng Anh:
» Mirror 1: Click here to download
» Mirror 2: Click here to download
» Mirror 3: Click here to download

** Bản tiếng Việt:
» Mirror 1: Click here to download
» Mirror 2: Click here to download
» Mirror 3: Click here to download


Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog
DMCA.com Protection Status

NỘI DUNG PHÙ HỢP

Post a Comment

FACEBOOK COMMENTS:

BLOGGER COMMENTS:

 
Top