Tự học tiếng Nhật online trình độ N5 - JLPT N5
Tự học tiếng Nhật online trình độ N5 - JLPT N5


JLPT là viết tắt của Japanese-Language Proficiency Test - Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật, là chứng chỉ tiếng Nhật lâu đời và thông dụng nhất hiện nay có chứng chỉ trên nhiều quốc gia.

Đối với những bạn tự học tiếng Nhật từ con số không, về ban đầu thì cũng gặp ít nhiều khó khăn đấy, nhất là trong việc lựa chọn cho mình một bộ giáo trình phù hợp và dễ hiểu nhất. Hiện nay không khó để tìm được vô số tài liệu tự học tiếng Nhật trên mạng, nhưng việc chọn học theo tài liệu nào và thứ tự học ra sao thì với mình hơi nhức đầu xí, vì phải có chọn lọc nè, và học như thế nào, cái nào trước nào sau, v.v..

Mình không phải người giỏi tiếng Nhật và hướng dẫn lại, chỉ là, mình viết lại những gì mình đã-và-đang học, một phần để thêm ghi nhớ, một phần để làm bằng chứng cho ai đó (^-^), một phần để có thể giúp ích được cho những ai cần học và thích học tiếng Nhật.

Thứ tự bài học mình tự linh hoạt chọn sao cho từ dễ đến khó theo chọn lọc của mình thôi (chủ yếu là theo tài liệu minna ni hongo), miễn sao kết thúc vẫn đảm bảo đầy đủ kiến thức cần có của trình độ JLPT N5 và đủ để dự thi Năng lực tiếng Nhật N5 (*^_^*)


DANH SÁCH BÀI HỌC JLPT N5 (Cập nhật từ từ nhé :)

Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 01
- Bảng chữ cái Hiragana & Katakana.
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 02
- Bảng Trọc âm - Ảo âm - Trường âm - Xúc âm - Ghép âm.
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 03
- Một số câu chào hỏi thông dụng trong tiếng Nhật.
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 04
- Số đếm và cách đếm số nhiều chữ số trong tiếng Nhật.


**Từ bài 5 bắt đầu học từ vựng, ngữ pháp, kanji, làm bài tập và luyện nghe.

~ Từ vựng - Ngữ pháp - Kanji ~

Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 05 (1~36, 1~7)
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 06 (37~100, 8~11)
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 07 (101~157, 12~18)
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 08
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 09
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 10
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 11
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 12
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 13
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 14
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 15
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 16
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 17
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 18
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 19
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 20
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 21
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 22
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 23
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 24
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 25
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 26
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 27
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 28
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 29
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 30
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 31
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 32
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 33
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 34
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 35
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 36
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 37
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 38
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 39
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 40
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 41
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 42
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 43
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 44
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 45
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 46
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 47
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 48
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 49
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 50
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 51
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 52
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 53
Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 54


TỔNG HỢP TÀI LIỆU TỰ HỌC TIẾNG NHẬT JLPT N5 (Đang cập nhật)

...

Post a Comment

FACEBOOK COMMENTS:

BLOGGER COMMENTS:

 
Top