Cũng là khóc, có khi là được, có khi là mất Cũng là khóc, có khi là được, có khi là mất

Ngày 20/09/2018 Ngày bé, mỗi khi khóc là mỗi khi biết rằng mình muốn có gì đó, muốn được gì đó. Dù là có được hay không, thì khóc vẫn l...

Xem tiếp »

 
 
 
Top