December 4, 2015

Hướng dẫn vẽ hình các con vật đơn giản nhất

Hướng dẫn vẽ hình các con vật đơn giản nhất


Chỉ với từ 3 đến 6 bước đơn giản bạn đã có thể hoàn thành một hình vẽ hoàn chỉnh về các con vật dễ thương. Thích hợp cho các bé tập vẽ. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng phần mềm trên máy tính để vẽ những hình đơn giản như thế này mà không yêu cầu bạn phải học qua trường lớp nào cả.

Ví dụ đơn giản nhất là tập vẽ với phần mềm Paint quen thuộc có sẵn trong máy tính. Nếu là lần đầu làm quen với phần mềm Paint, bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng, vẽ đơn giản với Paint cho người mới dưới đây ▼1. Hướng dẫn vẽ con bò (9 kiểu)


1.
Hướng dẫn vẽ con bò
2.
Hướng dẫn vẽ con bò
3.
Hướng dẫn vẽ con bò
4.
Hướng dẫn vẽ con bò
5.
Hướng dẫn vẽ con bò
6.
Hướng dẫn vẽ con bò
7.
Hướng dẫn vẽ con bò
8.
Hướng dẫn vẽ con bò
9.
Hướng dẫn vẽ con bò


2. Hướng dẫn vẽ con mèo (26 kiểu)


1.
Hướng dẫn vẽ con mèo
2.
Hướng dẫn vẽ con mèo
3.
Hướng dẫn vẽ con mèo
4.
Hướng dẫn vẽ con mèo
5.
Hướng dẫn vẽ con mèo
6.
Hướng dẫn vẽ con mèo
7.
Hướng dẫn vẽ con mèo
8.
Hướng dẫn vẽ con mèo
9.
Hướng dẫn vẽ con mèo
10.
Hướng dẫn vẽ con mèo
11.
Hướng dẫn vẽ con mèo
12.
Hướng dẫn vẽ con mèo
13.
Hướng dẫn vẽ con mèo
14.
Hướng dẫn vẽ con mèo
15.
Hướng dẫn vẽ con mèo
16.
Hướng dẫn vẽ con mèo
17.
Hướng dẫn vẽ con mèo
18.
Hướng dẫn vẽ con mèo
19.
Hướng dẫn vẽ con mèo
20.
Hướng dẫn vẽ con mèo
21.
Hướng dẫn vẽ con mèo
22.
Hướng dẫn vẽ con mèo
23.
Hướng dẫn vẽ con mèo
24.
Hướng dẫn vẽ con mèo
25.
Hướng dẫn vẽ con mèo
26.
Hướng dẫn vẽ con mèo


3. Hướng dẫn vẽ con chó (26 kiểu)


1.
Hướng dẫn vẽ con chó
2.
Hướng dẫn vẽ con chó
3.
Hướng dẫn vẽ con chó
4.
Hướng dẫn vẽ con chó
5.
Hướng dẫn vẽ con chó
6.
Hướng dẫn vẽ con chó
7.
Hướng dẫn vẽ con chó
8.
Hướng dẫn vẽ con chó
9.
Hướng dẫn vẽ con chó
10.
Hướng dẫn vẽ con chó
11.
Hướng dẫn vẽ con chó
12.
Hướng dẫn vẽ con chó
13.
Hướng dẫn vẽ con chó
14.
Hướng dẫn vẽ con chó
15.
Hướng dẫn vẽ con chó
16.
Hướng dẫn vẽ con chó
17.
Hướng dẫn vẽ con chó
18.
Hướng dẫn vẽ con chó
19.
Hướng dẫn vẽ con chó
20.
Hướng dẫn vẽ con chó
21.
Hướng dẫn vẽ con chó
22.
Hướng dẫn vẽ con chó
23.
Hướng dẫn vẽ con chó
24.
Hướng dẫn vẽ con chó
25.
Hướng dẫn vẽ con chó
26.
Hướng dẫn vẽ con chó


4. Hướng dẫn vẽ con heo (14 kiểu)


1.
Hướng dẫn vẽ con heo
2.
Hướng dẫn vẽ con heo
3.
Hướng dẫn vẽ con heo
4.
Hướng dẫn vẽ con heo
5.
Hướng dẫn vẽ con heo
6.
Hướng dẫn vẽ con heo
7.
Hướng dẫn vẽ con heo
8.
Hướng dẫn vẽ con heo
9.
Hướng dẫn vẽ con heo
10.
Hướng dẫn vẽ con heo
11.
Hướng dẫn vẽ con heo
12.
Hướng dẫn vẽ con heo
13.
Hướng dẫn vẽ con heo
14.
Hướng dẫn vẽ con heo

Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog
DMCA.com Protection StatusBÀI VIẾT LIÊN QUAN:

0 blogger: