March 1, 2019

Hướng dẫn tuỳ chỉnh "Trung tâm kiểm soát" trên iPhone

Hướng dẫn tuỳ chỉnh Trung tâm kiểm soát trên iPhone


Trung tâm kiểm soát là gì?


Trung tâm kiểm soát là tiện ích giúp người dùng truy cập nhanh các ứng dụng tiện ích trên iPhone chỉ qua một thao tác trượt tay trên màn hình. Đây là tiện ích hỗ trợ tiện lợi cho người dùng. Thông qua trung tâm kiểm soát, bạn có thể nhanh chóng tắt mở các ứng dụng tiện ích trên iPhone mà không phải mất các bước vào "Cài đặt" rồi tắt/mở wifi, bluetooth, hay điều chỉnh độ sáng màn hình, v.v..


Hướng dẫn tuỳ chỉnh "Trung tâm kiểm soát" trên iPhone

(Bài hướng dẫn được thực hiện trên IOS 12)

Bước 1: Chọn "Cài đặt" (Setting).

Hướng dẫn tuỳ chỉnh Trung tâm kiểm soát trên iPhone

Bước 2: Chọn "Trung tâm kiểm soát".

Hướng dẫn tuỳ chỉnh Trung tâm kiểm soát trên iPhone

Bước 3: Chọn "Tuỳ chỉnh điều khiển".

Hướng dẫn tuỳ chỉnh Trung tâm kiểm soát trên iPhone

[1] : Truy cập bên trong ứng dụng: Nghĩa là bạn có thể vuốt để mở trung tâm kiểm soát ngay cả khi đang mở một ứng dụng nào đó. Nếu tắt tính năng này, thì bạn chỉ mở được trung tâm kiểm soát khi ở bên ngoài màn hình chính của iPhone.

Bước 4: Chọn các ứng dụng tiện ích muốn đưa vào "Trung tâm kiểm soát".

[1] : Xoá ứng dụng ra khỏi "Trung tâm kiểm soát".
[2] : Sắp xếp thứ tự ứng dụng.
[3] : Thêm ứng dụng tiện ích vào "Trung tâm kiểm soát".

Hướng dẫn tuỳ chỉnh Trung tâm kiểm soát trên iPhone

Bước 5: Sau khi tuỳ chỉnh xong. Bạn ra ngoài màn hình chính và vuốt từ dưới lên trên để mở trung tâm kiểm soát. Nếu bạn cho phép bật "Truy cập bên trong ứng dụng" ở bước 3, thì bạn có thể vuốt từ dưới lên để mở trung tâm kiểm soát bất cứ ở đâu.

Hướng dẫn tuỳ chỉnh Trung tâm kiểm soát trên iPhone

- Kết quả.

Hướng dẫn tuỳ chỉnh Trung tâm kiểm soát trên iPhone

[1] : Đây là các tiện ích mặc định luôn có trong trung tâm kiểm soát của iPhone.
[2] : Các tiện ích ứng dụng được bạn thêm vào.

Bước 6: Bạn chạm tay ra ngoài tiện ích hoặc vuốt từ trên xuống dưới để thoát trung tâm kiểm soát.

Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog
DMCA.com Protection StatusBÀI VIẾT LIÊN QUAN:

0 blogger: