Hướng dẫn sữa lỗi khi chia sẻ link từ website lên facebook không hiện ảnh thu nhỏ và mô tả


Đôi khi bạn chia sẻ một link bài viết từ website lên facebook, hay tạo một bài viết có chứa link từ website, nhưng hình ảnh thu nhỏ + mô tả về bài viết đó hiện lên không đúng, hay không hiện ảnh thu nhỏ và mô tả về bài viết luôn. Thì đó là do lỗi gì đó mình quên rồi, đại khái là do link đó chưa được xác định, nhất là với các link vừa mới được đăng tải từ website, gần như sẽ không hiện ảnh thu nhỏ khi chia sẻ link bài viết lên facebook.

Lúc này, bạn sẽ nhờ qua công cụ của facebook để fix link, sau khi fix link xong, link chia sẻ từ website lên facebook sẽ hiện đủ ảnh thu nhỏ và mô tả về bài viết của link chia sẻ đó.


Cách thực hiện

1. Chia sẻ link từ website lên facebook


- Ví dụ bạn vừa đăng tải một bài viết lên website của mình, sau đó bạn đưa bài viết ấy lên facebook chia sẻ, ảnh thu nhỏ cho bài viết sẽ không có như hình dưới.

Hướng dẫn sữa lỗi khi chia sẻ link từ website lên facebook không hiện ảnh thu nhỏ và mô tả2. Sữa link


- Truy cập vào trang: https://developers.facebook.com/tools/debug/
- Dán link cần fix vào và nhấn "Sữa lỗi".

Hướng dẫn sữa lỗi khi chia sẻ link từ website lên facebook không hiện ảnh thu nhỏ và mô tả

- Lúc này bạn sẽ thấy link đã hiện ảnh và mô tả rồi. Nếu vẫn chưa thấy hiện, tiếp tục nhấn "Thu thập lại" như hình để sữa link.

Hướng dẫn sữa lỗi khi chia sẻ link từ website lên facebook không hiện ảnh thu nhỏ và mô tả3. Chia sẻ lại link đã fix lên facebook


- Refresh lại facebook và chia sẻ link sau khi fix, sẽ thấy hiện ảnh và mô tả.

Hướng dẫn sữa lỗi khi chia sẻ link từ website lên facebook không hiện ảnh thu nhỏ và mô tả

Ok, lúc này link bài viết đã hiện đủ ảnh thu nhỏ và mô tả từ website lên facebook rồi.


Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog
DMCA.com Protection Status

NỘI DUNG PHÙ HỢP

Post a Comment

FACEBOOK COMMENTS:

BLOGGER COMMENTS:

 
Top