Tool mã hóa ký tự giấu source code HTML (Level 1)
<Tool hide source code HTML>


Tool hỗ trợ mã hóa tất cả các ký tự, trừ 24 chữ cái la tinh không dấu và các ký tự tính toán như + - * /. Chữ có dấu vẫn được mã hóa. Chính vì vậy, nên Tool mã hóa ký tự dấu source code HTML này chỉ nằm ở cấp độ "easy". Dễ dàng qua mặt được các newbie, còn với mấy pro hay dân chuyên IT thì thôi :)

Tuy vậy, nếu không bỏ vào Tool giải mã thì ngồi mò cũng mòn mắt luôn.


Khung nhập source code HTML cần mã hóa
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
Hướng dẫn sử dụng bảng mã hóa ký tự giấu source code HTML (Lv1)
[1] : Nhập mã HTML cần mã hóa vào khung.
[2] : Nhấn nút "Mã hóa" để mã hóa code HTML.
[3] : Nhấn nút "Xem nội dung" để xem nội dung hiển thị của HTML (giống test code HTML).
[4] : Lấy mã: Tô khối > Chọn Cut chứ không chọn Copy.
[5] : Nhấn nút "Giải mã" để giải lại mã đã được mã hóa.
[6] : Lấy mã: Tô khối > Chọn Cut chứ không chọn Copy.


Tool mã hóa ký tự giấu source code HTML (Level 1)

Tool mã hóa ký tự giấu source code HTML (Level 1)

Tool mã hóa ký tự giấu source code HTML (Level 1)

Tool mã hóa ký tự giấu source code HTML (Level 1)

Tool mã hóa ký tự giấu source code HTML (Level 1)

Tool mã hóa ký tự giấu source code HTML (Level 1)

[End]
Viết bởi: CTG blog


Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog
DMCA.com Protection Status

NỘI DUNG PHÙ HỢP

Post a Comment

FACEBOOK COMMENTS:

BLOGGER COMMENTS:

 
Top