Tool mã hóa & giải mã ký tự giấu thông điệp bí mật


Trường hợp ứng dụng phụ thuộc vào mục đích người sử dụng, thường được IT sử dụng nhiều. Nhìn chung, mình thấy tool cũng thích hợp cho các bạn thích viết lách lưu trữ bí mật, lưu trữ thư tình, tin nhắn, hay văn bản bí mật gì đó không muốn cho ai đọc được ^^', hay chat chit thư từ qua lại với các thông điệp bí mật đã được mã hóa mà chỉ có người gửi mới có chìa khóa để giải, v.v..

Tool Mã hóa & Giải mã ký tự thông điệp bí mật có 2 dạng mã hóa là "Base64" và "Hex". Điểm hay ho ở tool này là cách giải mã đa dạng không ai giống ai, không có chìa khóa chung để giải mã một đoạn mã đã được mã hóa nếu bạn không biết người mã hóa đã thực hiện bao nhiêu thao tác và thứ tự mã hóa như thế nào.

Lưu ý:Thứ tự mã hóa như thế nào, thì giải mã phải đi ngược lại.

Ví dụ:
  • Mã hóa: "Base64" 3 lần > "Hex" 2 lần > "Base64" 1 lần.
  • Giải mã: "Base64" 1 lần > "Hex" 2 lần > "Base64" 3 lần.


Khung Mã hóa & Giải mã ký tự bí mật
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼Hướng dẫn sử dụng bảng Mã hóa & Giải mã ký tự thông điệp mật
[1] : Nhập văn bản hay code cần mã hóa vào khung.
[2] : Nhấn nút "Mã hóa Hex" để để mã hóa với Hex.
[3] : Nhấn nút "Giải mã Hex" để giải mã Hex.
[4] : Nhấn nút "Mã hóa Base64" để mã hóa với Base64.
[5] : Nhấn nút "Giải mã Base64" để giải mã Base64.
[6] : Lấy mã: Tô khối > Chọn Cut chứ không chọn Copy.


Tool mã hóa & giải mã ký tự giấu thông điệp bí mật

Tool mã hóa & giải mã ký tự giấu thông điệp bí mật

[End]
Viết bởi: CTG blog


Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog
DMCA.com Protection Status

NỘI DUNG PHÙ HỢP

Post a Comment

FACEBOOK COMMENTS:

BLOGGER COMMENTS:

 
Top