Hướng dẫn sử dụng RenameFiles 2.42


RenameFiles là một phần mềm có dung lượng nhỏ gọn, giao diện đơn giản, hỗ trợ đổi tên các tập tin, hình ảnh hàng loạt. Vượt trội với chức năng Replace all, bỏ bớt đuôi file, đầu file, hay một số kí tự mà bạn muốn thay thế bằng kí tự khác.


HƯỚNG DẪN:

** Đầu tiên bạn phải có chương trình RenameFiles 2.42
** Nếu chưa có tải về ở đây: Nhấn vào đây để tải về


MỤC LỤC

 1. Đổi tên File, hình ảnh hàng loạt
 2. Thay đổi chuỗi bất kỳ trong tên File
 3. Đổi định dạng đuôi File
 4. Tùy biến tên File (chữ in, hoa, thường)1. Choose Target(s)


Patch name: Đường dẫn đến thư mục chứa file cần đổi tên.

Separate file(s): Định dạng file.
 • Công thức: *.tênFile (Ví dụ: *.JPG). Nếu thư mục chọn có nhiều loại tập tin như: JPG, GIF, RAR,... Nhưng bạn chỉ muốn hiện/đổi các file có định dạng GIF, thì bạn gõ *.GIF
 • Chọn một số file chỉ định: nhấn Browse > chọn những file muốn đổi tên.

* Include all subdirectories: Bấm chọn ô này là đồng ý đổi tên tất cả các thư mục con có trong thư mục này.
* Log renamed files: (Không rõ lắm, cứ để mặc định.)


2. Select Options

- Có tất cả 7 dòng.


1. Numerate files – starting with: Con số bắt đầu đếm.
- Ví dụ: Bạn muốn đếm tên file bắt đầu từ số 1 thì gõ số 1. Muốn bắt đầu đếm từ số 12 thì sẽ đếm từ số 12 trở đi.

using__digits: Con số của số đếm (nên để từ số 2 trở lên.)
Ví dụ: Nếu bạn để số 4 -> Image0001, Image0002…


2. Place folder name in front of file name__Separator string: Tên file mới. Nếu bỏ trống thì mặc định sẽ dùng tên của thư mục chứ file gốc.


3. Replace__with: Hoán đổi, thay thế. Chức năng này dùng để thay đổi, hay bỏ đuôi file, đầu file, hoặc một số chuỗi người dùng muốn xóa hay thay bằng một chuỗi khác.
 • Replace: Tên chuỗi cần đổi.
 • with: Tên chuỗi mới thay thế.
Ví dụ: Bạn có file tên Re_name
> Muốn đổi kí tự “_” thành “.” 
> Ô Replace gõ “_”
> Ô with gõ “.”
> Thành phẩm là Re.name


4. Change strings around this character or string: Thay đổi các chuỗi xung quanh tên file. (Không rõ lắm. Nên bỏ chọn chức năng này)


5. Insert string__after character: Thêm chuỗi vào tên file sau kí tự số mấy.
 • Insert string: Chuỗi muốn thêm vào.
 • after character: Sau kí tự số mấy.
Ví dụ: Bạn có file tên Test.Th.Nghiem
> Muốn thêm chữ “u” vào sau chữ “Th” (ở đây là sau kí tự số 7)
> Ô Insert string gõ chữ “u”
> Ô after gõ số 7
> Thành phẩm là Test.Thu.Nghiem

6. Erase all characters until this file (including) strings: Xóa tên file. Gõ tên thư mục chứa file cần đổi tên vào ô này.
- Chọn chức năng này nghĩa là sẽ thêm tên thư mục chứa file cần đổi tên vào trước tên file mới.
=> Gõ chữ nào có trong tên thư mục thì sẽ xóa chữ đó đi. Gõ cả tên thư mục thì xóa hết, chỉ còn lại tên file mới.
- Chỉ có tác dụng khi đánh dấu chọn cùng lúc với chức năng Place folder name in front of file name__Separator string.


7. Format file name to
 • Small letters.txt: Đổi tên với toàn bộ là chữ thường.
 • CAPITAL LETTERS.TXT: Đổi tên với toàn bộ là chữ in hoa.
 • Capital Initial Letters.txt: Đổi tên với chữ in hoa đầu mỗi chữ cái.
Không chọn chức năng này nghĩa là bạn gõ chữ hoa, in, hay thường như thế nào, chương trình sẽ đổi y như thế ấy.


* Rename: Thực thi lệnh đổi tên.
- Sẽ có hộp thoại xuất hiện hỏi lại ta có muốn thực thi lệnh đổi tên hay không.

Đánh dấu chọn ô Don’t warn me again in this session thì những lần sau sẽ không hiện hộp thoại này khi ta nhấn nút Rename nữa.


* Preview: Xem trước kết quả (nên dùng chức năng này cho đến khi thấy ưng ý.)
- Ba ô đánh dấu chọn là cho ta thấy các đường dẫn

Show partnames: Đường dẫn thư mục chứa file > Tên file cũ > Tên file mới sau khi đổi tên.
Show old filenames: Tên file cũ > Tên file mới sau khi đổi tên.
Show only files that would be changed: Chỉ xem tên file mới sau khi đổi tên.


Việc đổi tên này là sẽ xóa hết, đặt lại tên mới và sắp xếp theo thứ tự mới.
Ở mục 2. Select Options chỉ đánh dấu chọn 3 chức năng sau:

*  Numerate files – starting with: Bạn muốn bắt đầu đếm từ số mấy thì điền con số đó vào đây.
using__digits: Con số đếm bạn muốn có mấy chữ số thì điền vào đây.

* Place folder name in front of file name__Separator string: Muốn đổi sang tên mới nào thì điền tên đó vào đây.

* Erase all characters until this file (including) strings: Điền tên thư mục chứa file hay hình ảnh cần đổi tên của bạn vào đây.

Ví dụ: Mình có thư mục chứa file cần đổi tên là thư mục test.
> Mình muốn đổi tên các file trong thư mục này sang tên mới là rename
> Ô Place folder name in front of file name__Separator string: Mình gõ chữ “rename”
> Ô Erase all characters until this file (including) strings: Mình gõ chữ “test”
> Mình muốn bắt đầu đếm từ số 4, và có 5 chữ số
> Ô Numerate files – starting with: Mình gõ số 4
> Ô digits: Mình gõ số 5

Nhấn Preview để xem trước kết quả. Nếu hài lòng nhấn tiếp Rename.
Ở mục 2. Select Options chỉ đánh dấu chọn 1 chức năng sau:

* Replace__with

- Ô Replace: Gõ chuỗi bạn muốn đổi vào đây.
- Ô with: Gõ chuỗi mới bạn muốn thay thế vào đây.

Ví dụ: Mình có thư mục chứa các file hình có tên là: Hinh_anime-donal, Hinh_anime-mickey,...
> Mình muốn đổi anime thành cartoon
> Ô Replace: Mình gõ “anime”
> Ô with: Mình gõ “cartoon”

Nhấn Preview để xem trước kết quả. Nếu hài lòng nhấn tiếp Rename.
Mở rộng từ ứng dụng trên.
Ở mục 2. Select Options ta cũng chỉ đánh dấu chọn 1 chức năng sau:

* Replace__with

- Ô Replace: Gõ đuôi file bạn muốn đổi vào đây.
- Ô with: Gõ đuôi file mới bạn thay thế vào đây.

Ví dụ: Mình có thư mục chứa các file rar có đuôi là: Hinh_anime01.rar.pht, Hinh_anime02.rar.pht,...

Những file này down trên mạng về có khi bị thêm đuôi file .pht (hay đuôi khác) phía sau. Đương nhiên là mình không mở được, và lúc này mình phải bỏ đuôi .pht phía sau đi.

=> Mình muốn đổi .rar.pht thành .rar
> Ô Replace: Mình gõ “.rar.pht”
> Ô with: Mình gõ “.rar”

Nhấn Preview để xem trước kết quả. Nếu hài lòng nhấn tiếp Rename.

* Dùng để đổi đuôi file ảnh cũng được. Mình đổi từ ảnh động đuôi .gif sang ảnh tĩnh đuôi .jpg --> hình vẫn thấy động như thường ^_^’

* Nếu muốn xóa bớt chuỗi nào thì gõ chuỗi ấy vào ô Replace và bỏ trống ô with.
Ở mục 2. Select Options chỉ đánh dấu chọn 1 chức năng sau:

* Format file name to
 • Small letters.txt: Đổi tên với toàn bộ là chữ thường.
 • CAPITAL LETTERS.TXT: Đổi tên với toàn bộ là chữ in hoa.
 • Capital Initial Letters.txt: Đổi tên với chữ in hoa đầu mỗi chữ cái.
Chọn kiểu tên mà bạn muốn đổi. Nhấn Preview để xem trước kết quả. Vừa ý thì bấm Rename để hoàn thành việc đổi tên.


Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog
DMCA.com Protection Status

NỘI DUNG PHÙ HỢP

Post a Comment

FACEBOOK COMMENTS:

BLOGGER COMMENTS:

 
Top