Splitter and Joiner 2.9
[039] File Splitter and Joiner 2.9 Portable
Phần mềm cắt nhỏ file, nối file


Phần mềm chia nhỏ file để dùng cho mục đích chia sẻ lên mạng hay bất cứ mục đích gì khác. Ngoài việc chia nhỏ file thì chương trình cũng có luôn phần ghép nối lại các file đã được chia nhỏ này. Nếu bạn chuyên tải các file lớn trên mạng sẽ hay gặp những file dạng thế này, bạn cần phải có chương trình The Fastest File Splitter and Joiner để nối các file lại làm một file hoàn chỉnh.


SCREENSHOTS:
The Fastest File Splitter and Joiner 2.9 Portable
The Fastest File Splitter and Joiner 2.9 Portable


(Home page - Trang chủ)

* Dung lượng: 415.3KB
* Hỗ trợ: Windows
- Link có quảng cáo (If you want to thank me)
» Mirror 1: Click here to download
» Mirror 2: Click here to download
» Mirror 3: Click here to download

- Link không có quảng cáo (No Ads)
» Mirror 1: Click here to download
» Mirror 2: Click here to download
» Mirror 3: Click here to download


Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog
DMCA.com Protection Status

NỘI DUNG PHÙ HỢP

Post a Comment

FACEBOOK COMMENTS:

BLOGGER COMMENTS:

 
Top