January 20, 2021

[$] Mặt nạ giấy 3D Cữu vĩ hồ ly - Kitsune - Demon Fox

Mặt nạ giấy Cữu vĩ hồ ly - Kitsune - Demon Fox

Chiếc mặt nạ hồ ly được làm bằng giấy theo phong cách low poly.

Với chiếc mặt nạ hồ ly này, bạn có thể dùng để trang trí, phục vụ trong công việc thời trang, hay làm trò chơi tặng cho các bạn nhỏ cũng như người lớn đều được.

Độ khó: Trung bình.
Thời gian làm: 60~180 phút.
Số trang A4: 4, 7.


#1: Bản nửa mặt nạ


Mặt nạ giấy Cữu vĩ hồ ly - Kitsune - Demon Fox

Mặt nạ giấy Cữu vĩ hồ ly - Kitsune - Demon Fox


#2: Bản full mặt nạ


Mặt nạ giấy Cữu vĩ hồ ly - Kitsune - Demon Fox

Mặt nạ giấy Cữu vĩ hồ ly - Kitsune - Demon Fox


Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog
DMCA.com Protection StatusBÀI VIẾT LIÊN QUAN:

1 comment: