Bảng mã hóa code HTML sử dụng cho templates Blogger XML


Có một số code khi bạn chèn vào website thì bị báo lỗi, mặc dù code ấy không hề sai cú pháp gì cả. Ví dụ như code chèn quảng cáo Google Adsen, hay code chèn comment facebook vào web thường hay bị mắc lỗi này. Và phần lớn với các site sử dụng templates XML, trong đó điển hình như Blogger, thì sẽ có một số code bạn chèn vào temp sẽ bị báo không tương thích hay sai cú pháp gì đó.

Cách khắc phục lúc này là: Bạn hãy dùng bảng mã hóa code HTML dưới đây để mã hóa code HTML bị báo lỗi và sau đó hãy chèn lại, thì sẽ không còn bị báo lỗi nữa.


Khung nhập code HTML cần mã hóa
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
Hướng dẫn sử dụng bảng mã hóa code HTML
[1] : Nhập mã HTML cần mã hóa vào khung.
[2] : Nhấn nút "Mã hóa" để mã hóa code HTML.
[3] : Lấy mã: Tô khối > Chọn Cut chứ không chọn Copy.
[4] : Nhấn nút "Xóa mã" nếu muốn xóa hết và mã hóa code HTML khác.


Bảng mã hóa code HTML cho Blogger templates XML
Bảng mã hóa code HTML cho Blogger templates XML

[»] Phổ biến:
Bảng mã hóa code HTML cho Blogger templates XML

[End]
Viết bởi: CTG blog


Bản quyền bài viết thuộc về/ CTG blog
DMCA.com Protection Status

NỘI DUNG PHÙ HỢP

Post a Comment

FACEBOOK COMMENTS:

BLOGGER COMMENTS:

 
Top